»Transport Management System – TMS«

Ett transportledningssystem (TMS) är en del av supply chain management avseende transportverksamhet och kan ingå i ett företags resursplaneringssystem.

En TMS brukar “sitta” mellan en ERP- eller äldre orderbehandlings- och lager & distributionsmodul. Ett typiskt scenario skulle inkludera både inkommande (inköp) och utgående (frakt) order som ska utvärderas av TMS Planning Module som erbjuder användaren olika förslag till routing-lösningar. Dessa lösningar utvärderas av användaren för rimlighet och vidarebefordras till transportmodulens analysmodul för att välja bästa läget och minsta prisleverantör. När den bästa leverantören väljs, genererar lösningen vanligtvis elektronisk lastutbud  för att utföra den optimerade försändelsen med den valda transportören och senare för att stödja fraktrevision och betalning (avvecklingsprocess). Länkar tillbaka till ERP-system (efter beställningar förvandlas till optimala leveranser).

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR

GOOD FOR ONE―GOOD FOR ALL

LogTrade is the link between transport buyers and carriers. Our goal is a friction-free relationship between all parties in the transport and logistics flow. A work we do together with our partners.

logtrade_transportkopare

Transport buyers

Do you know of any transport buyers who like having to log into an external system to manually handle shipments and returns? Probably not. Read about companies that have chosen to work in only one system and discover how wonderful it is with an automated shipping software platform.

Go to transport buyer
logtrade_transportor

Carrier

Yes, in LogTrade transport buyers can manage all carriers. What do the carriers think about shipping software in general and especially LogTrade? How does our cloud-based solution minimize the overall number of errors?

Go to carrier
logtrade_partner

Partner

Our partners are ERP system developers, and they are indispensable to us. They appreciate that we offer a standardized and future-proof plug-and-play solution and in their opinion, “No other shipping software brings more functionality to an ERP system than LogTrade.”

Go to partner