»Affärssystem«

Vad är ett affärssystem?

Ett Affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

Moderna affärssystem är optimerade för att snabbt kunna läsa/skriva data och är uppbyggt i olika moduler som stödjer processer som tillexempel produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi.

Ett beslutsstöd kan hämta data direkt från ett affärssystem eller till exempel genom ett mellanliggande datalager.

Affärssystem utvecklades från början för att stödja en specifik process inom ett företag. Idag är affärssystemen kritiska för verksamheten. Om ett företags affärssystem skulle sluta fungera under en längre period kan det påverka företaget mycket negativt, inte minst finansiellt.

Det engelska begreppet för affärssystem är Enterprise Resource Planning System (ERP).

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR

BRA FÖR EN - BRA FÖR ALLA

LogTrade är länken mellan transportköpare och transportörer. Vi driver på för en friktionsfri relation mellan alla parter i transport- och logistikflödet. Ett arbete vi gör tillsammans med våra partners.

logtrade_transportkopare

Transportköpare

Säg den transportköpare som vill logga in i ett externt system för att hantera sändningar och returer manuellt? Läs istället om dem som valt att jobba i ett system. Hur underbart är ett automatiserat TA-system?

GÅ TILL TRANSPORTKÖPARE
logtrade_transportor

Transportör

Ja, med LogTrade kan du som transportköpare hantera alla transportörer. Men vad tycker transportörerna om TA-system i allmänhet och LogTrade i synnerhet? Hur minimerar vår molnbaserade mjukvara antalet fel?

GÅ TILL TRANSPORTÖR
logtrade_partner

Partner

Våra partners är oumbärliga affärssystemsutvecklare. De uppskattar att vi har en standardiserad och framtidssäker lösning som är plug and play. Och säger: “Inget annat TA-system levererar mer funktionalitet till affärssystemet.”

GÅ TILL PARTNER